| | | | | | | |

תביעה בגין הפרת זכויות יוצרים מאת שירה אלה

תביעה בגין הפרת זכויות יוצרים

מאת שירה אלה

 

בשנים האחרונות, הפך התחום המשפטי של זכויות יוצרים, לאחד התחומים המעניינים והמורכבים בעולם המשפט.


הסיבה המרכזית לכך היא האינטרנט, אשר מחד, הפך את העולם לקרוב יותר ונגיש יותר אך מאידך, יצר בעיות חדשות של זכויות יוצרים, עמן נאלץ הציבור ובית המשפט להתמודד.


הגנה על זכויות יוצרים איננה פשוטה בכל מצב, בשל הצורך להגן גם על שימושים לגיטימיים ביצירות. אולם, כמות התכנים שבאינטרנט, לצד כמות הגולשים והחשיפה לה זוכים התכנים, הופכת את האכיפה של חוק זכויות יוצרים, להרבה יותר מורכבת.


המחוקק קבע רשימה של שימושים מותרים, אשר אינם מהווים הפרת זכויות יוצרים, אולם, בעידן האינטרנט, גדל משמעותית ציבור המשתמשים וכן אפשרויות השימוש.


משמעות הדבר היא כי תביעות רבות בגין הפרת זכויות יוצרים, אינן מתקבלות מן הטעם כי בית המשפט ראה בשימושים שנעשו, כשימושים מותרים.


מהי זכות היוצר?


חוק זכויות יוצרים מעניק הגנה משפטית לבעלי היצירה, על ידי מניעת שימושים שאינם מותרים, ביצירה. יש להדגיש כי זכות היוצר, אין פירושה בלעדיות על היצירה, היות שלא ניתן ולא ראוי להגביל, כל שימוש באשר הוא.


ההגנה אוסרת בעיקר על שימושים מסחריים, קרי, עשיית רווח על ידי שימוש ביצירתו של אחר. מטבע הדברים, תביעה בגין הפרת זכויות יוצרים, מוגשת כאשר נעשה שימוש בלתי הוגן ביצירה, בזכותו זכה המפר, לרווח.


האם כל יצירה אומנותית מוגנת?


חוק זכויות יוצרים מגן על יצירות מקוריות בלבד. פירושו של דבר הוא כי העתקה או שכתוב, לא יהיו מוגנים, אלא אם ישוכנע בית המשפט כי קיים שוני בין היצירות המאפשר לראות ביצירה, כמקורית.


לעניין זה, יצוין כי העתקה של יצירה, אשר לא ניתן לראות בה כיצירה עצמאית מקורית, מהווה הפרת זכויות יוצרים.


בתביעות רבות, נדרש בית המשפט להכריע בין טענת התובע כי מדובר בהעתקה, שימוש אסור של זכויות יוצרים, לבין טענת הנתבע, כי היצירה שימשה לו השראה בלבד ולמעשה, יצר הוא, יצירה מקורית חדשה, המוגנת בעצמה על ידי חוק זכויות יוצרים.


החוק כולל רשימה רחבה של שימושים מותרים ביצירות, אשר לא יהוו הפרת זכויות יוצרים ורשימה זו גדלה, באמצעות פסקי הדין, הניתנים בתחום.


בתי המשפט בוחנים בזהירות רבה, כל תביעה בגין הפרת זכויות יוצרים ולעיתים קרובות, נקבע כי השימוש שנעשה ביצירה, הוא שימוש מותר.


האינטרנט הרחיב ללא ספק את רשימת השימושים המותרים, בעיקר, בתחום זכויות יוצרים באינטרנט ויש הטוענים כי זכות היוצר איננה מוגנת עוד באופן הראוי.


הפרת זכויות יוצרים באינטרנט


האינטרנט מכיל מגוון רחב של תכנים באתרים שונים, כאשר עם התפתחות הטכנולוגיה, הופכת ההגנה על זכויות יוצרים, למסובכת יותר.


כמות הגולשים הנחשפים לכל תוכן, אינה מאפשרת פיקוח מלא על שימוש בתכנים, כאשר בכל מקרה, עולה השאלה, באיזו מידה רשאי הציבור לעשות שימוש בתוכן.


אין ספק כי בעלי יצירות ראויים להגנה על יצירותיהם, אך מאידך, צריך גם לשמור על חופש הביטוי ועל זכויות המשתמש.


בתי המשפט נדרשים לבחון כל תביעה, על פי נסיבותיה הספציפיות. למשל, כאשר מדובר על הפרת זכויות יוצרים באינטרנט, יכול תובע לטעון כי הנתבע העתיק עיצוב גרפי שלו. הנתבע מצדו יטען כי קיבל השראה מן העיצוב ויצר עיצוב חדש מקורי.


בית המשפט יבחן את שתי היצירות ויקבע האם מדובר על העתקה או על השראה.


לצד הקושי לפקח על השימושים ברשת ולצד הצורך להכריע בכל פעם, האם מדובר בשימוש מותר או אם לאו, קיימת בעיה נוספת במישור זכויות יוצרים באינטרנט.


על מי תוטל האחריות בגין הפרת זכויות יוצרים? ישנם מקרים בהם מוטלת האחריות על הגולש, לעיתים על בעלי האתר ובמקרים אחרים, על ספקי התוכן, הכול על פי נסיבות המקרה.


הגשת תביעה לבית המשפט


בישראל, מוגשות תביעות רבות בגין הפרת זכויות יוצרים, אולם בלא מעט מקרים, נדחית התביעה משום שבית המשפט סבר כי המדובר בשימוש הוגן.


העובדה כי רשימת השימושים המותרים בחוק היא רשימה פתוחה, אינה מקלה עם התובעים בגין הפרת זכויות יוצרים. לפיכך, הגשת תביעה היא כדאית, רק כאשר השימוש ביצירה הוא שימוש בלתי סביר, בלתי הוגן ומטרתו הייתה עשיית רווח.


הקושי העומד בפני תובע בגין הפרת זכויות יוצרים, להוכחת שימוש בלתי הוגן, איננו פשוט, אולם, אם צלח במשימתו ושכנע את בית המשפט כי אכן מדובר בהפרת זכויות יוצרים, יכול הוא לקבל פיצוי כספי, ללא הוכחת הנזק שנגרם לו, בשל ההפרה.


בחלק ניכר מן המקרים של הפרת זכויות יוצרים, לא ניתן להוכיח את הנזק לו גרמה ההפרה, אם כי לא יכולה להיות מחלוקת על כך, כי נגרם נזק. לפיכך, לבקשתו של התובע, רשאי בית המשפט לפסוק פיצויים, ללא הוכחת נזק:


1. פיצוי עד 100,000 ש"ח : תובע בגין הפרת זכויות יוצרים, יכול לקבל פיצוי של עד 100,000 ש"ח בלא הוכחת הנזק.


2. חומרת ההפרה : בית המשפט יחליט על גובה הפיצוי, על פי שיקולים שונים, בין השאר, על פי היקף השימוש שעשה הנתבע וחומרתו.


3. רווח לנתבע : ככל שצמח לנתבע, רווח גדול יותר מן ההפרה, כך יפסוק בית המשפט, פיצוי גבוה יותר לתובע בגין הפרת זכויות יוצרים.


בישראל, מוגשות תביעות רבות בגין הפרת זכויות יוצרים. נטל ההוכחה להראות כי המדובר בשימוש בלתי הוגן, מוטל על כתפי התובע.


העובדה כי בית המשפט איננו מוגבל לרשימת השימושים המותרים שבחוק, איננה מקלה על ציבור התובעים, אך מנגד, אם סבר בית המשפט כי מדובר בהפרת זכויות היוצר, יכול התובע לקבל פיצוי כספי ללא הוכחת נזק.

 

 

מקור המאמר: www.articles.co.il מאמרים.