| | | | | | | |

אקו

מילים רבות כבר נשפכו בעיתונים במהלך החודשים האחרונים של שנת 2008 על קרבות הנהגת ארגון אקו"ם. בבסיס העימות נסיונו הכושל, עד כה, של דירקטוריון אקו"ם להחליף את מנכ"ל אקו"ם המכהן, אשר גם הוא חבר אקו"ם בעצמו.

דירקטוריון אקו"ם בהנהגת יענק'לה רוטבליט מנסה מאז בחירתו, ללא הצלחה להדיח את מנכ"ל הארגון יוריק בן דוד מתפקידו. היוזמה לכך נובעת מביצועים גרועים במיוחד של הארגון במהלך כהונתו של המנכ"ל הנוכחי אשר אינה עומדת בשורה אחת עם ציפיות הדירקטוריון ורבים מחברי הארגון ואשר נוגעת ישירות להתנהלות הכספית של החברה.

עד כאן, נדמה כי בבסיס רצון יושב הראש של דירקטוריון הארגון עומדת הנחה כלכלית פשוטה העומדת בבסיס החלטות דומות של של ראשי דירקטוריון של חברות כלכליות רבות, והיא מבוצעת חדשות לבקרים בארגונים כלכליים רבים.

נדמה כי זכותו הטבעית של כל בעל מניה בארגון, בדומה לעומדים בראשו של דירקטוריון אקו"ם, לשפר ולמטב את ביצועי החברה אשר בראשה הם עומדים. מהלכים דומים בעולם הכלכלי הם עניין של מה בכך, ושומא על ארגון המבקש לשפר את התנהלותו הכלכלית, בראש ובראשונה להחליף את העומדים בראשו אשר לרוב אחראים להתנהגות זו.

ואולם אליה וקוץ בה, על פי הפרסומים בעיתונות, בעטיו של שוויון בדירקטוריון בין התומכים בהחלטה להדיח את מנכ"ל הארגון לבין התומכים בהשארתו, מתקשה דירקטוריון הארגון להעביר מהלך של שימוע למנכ"ל הארגון.

יש לרדת לשורש העניין על מנת לנסות להבין את מורכבות המצב בארגון. אקו"ם היא חברה בע"מ ללא כוונת רווח, היא שייכת ליוצרים, בעלי מניה בה, והם הבוחרים את דירקטוריון הארגון בכל שלוש שנים והוא הממונה מטעמם על ניהול החברה.

אך באקו"ם מתקיים פרדוקס נוסף, מנכ"ל הארגון הוא בעל מניה בעצמו בארגון ולפיכך לובש כובע מקצועי מחד ומאידך גם כובע של חבר בארגון. ככזה, צבר לעצמו לובי משלו של תומכים ויכולת להשפיע על מהלכי הדירקטוריון מתוקף חברתו בארגון כחבר.

נדמה, כי זהו שורש הרע עצמו, כפילות התפקידים והיותו של מנכ"ל בעל אינטרסים משלו ברווחי החברה עצמה, מעבר למשכורתו הבסיסית. [אשר עלויותיה האדירות פורסמו במהלך הקרב] מעלה את שאלת הכפיפויות בארגון זה המתפקד כמלכ"ר . זו האחרונה בעייתית מיסודה ומזמינה "צרות" בדוגמת מאבקים פנימיים המתישים את משאבי הארגון.

במהלך החודשים האחרונים כינסו חברי הדירקטוריון שתי אסיפות מיוחדות בהם נדרשו חברי הארגון בעלי המנייה המלאה בלבד [מעגל מצומצם מאד של חברים היכולים להשפיע בהצבעתם ]בנושא זה ויצרו מצב תקדימי חמור בו החלטת דירקטוריון החברה להעמיד את מנכ"ל הארגון וסגנו בפני שימוע שיקבע את עתידם בארגון, בוטלה בעצם.

כפילות הניהול של הארגון, דירקטוריון נבחר שאינו מצליח לממש את כוחו את מול מחנאות הנובעת מריבוי כובעים ותפקידים של בעלי שליטה בארגון, היא, כך נדמה לב הבעיה עצמה.

מינוי של מנכ"ל מקצועי, שאינו חבר הארגון, בעל השכלה פיננסית מתאימה וכישורי ניהול מוכחים נדמים כעת כצו השעה עבור הארגון מוכה המאבקים הזה. תהליך שכזה, יהיה המנכ"ל המכהן אשר יהיה, יביא להבראה הדרגתית ולחיסול השפעתה של פוליטיקה פנימית בה בעלי עניין הם גם נושאי תפקידים רשמיים בארגון, נדמית כפיתרון ההכרחי עבור אקו"ם.

מצב רצוי כזה, יאפשר לארגון להתמודד עם שינויים מרחיקי לכת בשוק התמלוגים בארץ עמו לא השכיל להתמודד בשנים האחרונות בשל מאבקים פנימים קשים וניהול משימות שוטפות כושל.