| | | | | | | |

הכנת קלטות לשידור מאת עדן גוריון

  מפרט טכני: הכנת קלטות לשידור
  נכתב על ידי עדן גוריון

  ערוץ 10

1. על ההפקה למסור לרפרנט קלטת מאסטר BETA וכן קלטת DUB  לשידור בפורמט SX בלבד בצירוף 2 קלטות VHS לצפייה (יש לציין על גבי קלטות ה ? BETA `מאסטר`  ו-`DUB` ). קלטות אלה יוגשו לפי לוח הזמנים שנקבע בחוזה ההפקה. כל שינוי במועד ההגשה של קלטות לשידור יש לתאם עם הרפרנט לקבלת אישור. בשידורים חיים יש למסור לרפרנט קלטת מאסטר מיד לאחר השידור ואת העותקים יש להעביר למחרת היום.

2. מפרט טכני לקלטות המוגשות לשידור:
פורמט הידאו
(1)     קלטות בפורמט PAL-SX  BETACAM
(2)     צילום בפורמט DV דורש אישור מוקדם לכל הפקה. בכל מקרה צילום ב ? DV יעשה בפורמט DVCAM בלבד.

אודיו
(1)     שיטת הקלטת השמע תהיה STREO על פי הפירוט הבא:
    CFONT size=3=LEFT , CFONT size=3=RIGHT
     CFONT size=3=CFONT size=3/MUTE, CH4=CFONT size=3/MUTE
     AUDIO LEVEL = 0 VU (+4 DBM)
(2)     במקרה של חומר שהוקלט בעבר בשיטת  MONO שיטת העבודה תהיה L&R באותן רמות שמע.
(3)     ניתן להגיש חומר אשר הוקלט בשיטת PRO. LOGIC ? DOLBY SURROUND

TIME CODE
(1)     רציף לאורך כל הקלטת מסוג LTC T/C
(2)     ה ? TC של כל קלטת יתחיל ב ? 01:00:00:00
(3)     התחלה של כל פרק נוסף על גבי אותה קלטת יתחיל ב ? TC עגול לדוגמא 01:30:0000

חומר גלם
חומר הגלם יהיה קלטות חדשות (לא ממוחזרות!) מאיכות גבוהה המקבילה לאיכות סידרת MASTER של  SONY
כל הקלטות יסופקו במיכל הפלסטיק המקורי שלהן לשם הגנה פיזית.

המדבקות
לכל קלטת תצורף מדבקה אשר תכיל את המידע הבא:
(1)     שם התכנית
(2)     שם האפיזודה ומספרה.
(3)     מס` הקלטת מתוך מספר הקלטות שהוגשו
(4)     תאריך שידור מתוכנן
(5)     TC התחלתי של כל פרק על גבי הקלטת (במידה ויש יותר מפרק אחד על אותה קלטת)
(6)     אורך כל פרק (נטו ללא SLATE)
(7)     שיטת הקלטת ערוצי האודיו (כולל שיטת ה DOLBY אשר בשימוש אם בכלל)
אין להדביק כל מידע נוסף על הקלטת בשום מקרה (מקום זה מיועד למדבקת ברקוד במרכז השידור)

הקלטת אותות
(1)     כל תחילת פרק יוקדם ע`י VIDEO SLATE אשר יכיל את המידע הבא:
(א)    ב ? T.C 00:58:30:00 אות בוחן מסוג COLOR BARS 75 %  עם 1KHZ TONE.
(ב)    ב ? T.C 00:59:30:00 אות BLACK
(ג)      ב ? T.C 00:59:40:00 יוקלט VIDEO SLATE אשר יכיל את המידע הבא:
-שם האפיזודה
-T.C התחלתי של כל פרק
       -אורך כל פרק (נטו ללא SLATE)
-שיטת הקלטת ערוצי האודיו (כולל שיטת ה ? DOLBY אשר בשימוש, אם בכלל.
(ד) ב ? T.C 00:59:50:00 אות BLACK
(ה) ב ? T.C 01:00:00:00 תחילת הפרק הראשון
(2) בין שני פרקים על אותה קלטת יהיה לפחות 1 דקה של BLACK ואז אותו רצף האותות כמו בתחילת הקלטת (ע`פ סעיפים ו.1. א-ה ו-ג.3)
(3) בסוף כל קלטת יש להשאיר זנב של לפחות דקה אשר בו מוקלט BLACK עם T.C רציף.

ערוץ 2 - טלעד

א.  האיכות הטכנית של הקלטות תיבדק במישורים הבאים: 
1.        איכות תמונה
2.        איכות הקול (סאונד)
3.        אותות בדיקה + TIME CODE
4.        מצב מכני של הקלטת
ב. פירוט ההנחיות הטכניות:
     1. פורמט ההקלטה - ANALOGUE BETACAM SP 625. גודל ההקלטה יהיה עד 60 דק` (לא יתקבלו יותר מ- 4 גירסאות על גבי אותה קלטת לגבי פרסומות).
     2. אותות בדיקה - בתחילת הקלטת יש להקליט אות בדיקה כדלהלן:
         75% - 1 KHZ+COLOR BAR. אותות לא יופיעו לעולם באמצע קלטת או לפני פרסומת שניה או שלישית, או בין פרקים.
     3. ערוצי הקול:
                3.1 ערוצי הקול יוקלטו בשיטת DOLBY NR.
                3.2 רמת ההקלטה הינה AVARAGE 0 VU = (+4DBM) SOUND 0 VU.
               3.3 ניתן להגיש חומר לשידור גם בסטריאו וגם במונו, לגבי כל שיטה יש להגיש לפי המפרט הרלוונטי:
                    3.3.1 סטריאו: CFONT size=3 = LEFT   CFONT size=3= RIGHT והקפדה על מופע נכון (פאזה) בין הערוצים.
                      3.3.2 מונו: פס הקול יוקלט באופן זהה על שני הערוצים  CFONT size=3=CFONT size=3 והקפדה על מופע נכון (פאזה) בין הערוצים.
     4. אורך פרסומות: פרסומות יתקבלו בכל אורך שהוא, אולם בכל מקרה יצויין התזמון המדוייק כולל FRAMES  על גבי הקלטת.
      5. TIME CODE:
                5.1 ערוץ ה- T.C. יהיה רציף לכל אורך הקלטת, ללא שבירות וללא הפרעות.
                      T.C. התחלתי עבור כל קלטת הינו 00:58:00:00 (ראה נספח).
                       * לא יתקבלו קלטות אשר ערוץ T.C. אינו תקין מכל סיבה שהיא.
    6. מבנה ההקלטה:
        בתחילת הקלטת יוקלט אות בדיקה באורך של 1.5 דקה לאחריו תהיה הפסקה של 10 שניות BLACK ולאחר מכן מידע המזהה את הפרסומת תכנית והמכיל את האינפורמציה הבאה: שם, אורך, T.C. התחלה, מס` פרסומות   פרקים, שם המפרסם / מפיק וכו`, לאורך 10 שניות.
        לאחר ה- SLATE עוד 10 שניות BLACK ואז תתחיל הפרסומת / תכנית עצמה ב- T.C. 01:00:00:00.
        יש להקפיד על BLACK נקי של לפחות 10 שניות לפני כל פרסומת.
    7. איכות הקלטה:
       קלטות יתקבלו במצב מיכני תקין הן של הקלטת והן של האריזה.
        על הקלטות להיות איכותיות חדשות ולא ממוחזרות. מסידרת MASTER או באיכות דומה.
    8. מדבקות: אין להדביק מדבקות מכל סוג שהוא על גב הקלטת (החלק הצר). מקום זה מיועד למדבקתCODE  BAR שתודבק בטלעד.
    9. משלוח: יש להקפיד על אריזת הקלטות באמצעי מיגון ומניעת גרימת כל נזק מכני לקלטת עצמה, חשיפה למים  או לשמש ולכל פגע טבע אחר.
    10. אינפורמציה נוספת ניתן לקבל בטלעד ירושלים אצל:יוסי אלוני-מנהל הנדסה ? טל` 02-5692412 ישראל סבן - מנהל מרכז שידורים טל: 02-5692450 פקס: 02-5665211

קשת

DUB - MASTER & MASTER

חשוב: קלטות MASTER  ו- DUB-MASTER יהיו זהות בכל הפרממטרים המפורטים מטה: 
סטנדרט השידור: PAL
פורמט ההקלטה: ANALOG BETACAM-SP
סוג הקלטות: יש להשתמש בקלטות באיכות שידור, חדשות ובלתי ממוחזרות מתוצרת של יצרנים ידועים ומוכרים.
שמירת הקלטות: יש לשמור את הקלטות באריזתן הקשיחה המקורית בכל עת. אין לחשוף לתנאי מזג אוויר קיצוניים, חום ורטיבות. בזמן משלוח יש לארוז את הקלטת באריזה נוספת.

1. וידאו - אודיו:
וידאו:
* COLOR BARS:
100% 0.7V LUMINANCE מרמת ה- BLACK. (1 V PICK TO PICK)
COLOR 75%
לפי סטנדרט EBU.  
יש להקפיד שרמת הוידאו לכל אורך הקלטת לא תעלה על 1V (LUMINANCE).  
סאונד:
* TONE: יש להניח במקביל ל- BARS, TONE של 1 KHZ ב- CFONT size=3 ו - CFONT size=3 ב - +4 dbu LEVEL לפי סוגי VU Meter
 =3 size=3 - VU0 לפי הסטנדרטים של סוני או בהתאמה   +4 dbu.
* מונו: קלטות MASTER  ו- DUB-MASTER יוגשו לשידורי קשת בשני ערוצי סאונד - CFONT size=3-CFONT size=3 זהים ב-  MIX MONO ודולבי. שני הערוצים יהיו זהים במיקס וב- LEVELS.
* סטריאו: קלטות MASTER  ו- DUB-MASTER יוגשו לשידורי קשת בשני ערוצים- CFONT size=3=LEFT ,CFONT size=3=RIGHT. שני הערוצים יוקלטו בשיטת דולבי.
* תקינות פאזה: על מנת למנוע מצב של היפוך פאזות, יש לבצע בדיקת תקינות בפאזה בין ערוצי הקול 1+2, ע`י מכשיר בודק פאזות. רמת ההקלטה תהיה VU0 וה- Peak Level לא יחרוג מ- VU +4.  

2. תיזמון ו- TIME CODE:  
תיזמון:
1. ע`ג הקלטת יוקלט BLACK מתחילתה, המתחיל ב- T.C. 00:57:00:00 ונמשך ברציפות עד סופה!!!
2. תחילת הקלטה מ- T.C. 00:58:00:00. ה- TONE  וה- BARS למשך 1 דקה.
3. מ- T.C. 00:59:00:00 יש להניח BLACK ו- SILENCE למשך 30 שניות.
4. מ- T.C. 00:59:30:00 יש להניח SLATE כמפורט למשך 25 שניות.
5. מ- T.C. 00:59:55:00 ועד 01:00:00:00 SILENCE ו- BLACK.
VITC ו- TC : ה- VITC  וה- TC חייבים להיות זהים! - מכשיר ההקלטה בחדר עריכה חייב להיות במצב מפסקים TC INT ו- REGEN. וכן יש לדאוג שמפסק VITC במצב ON.
  חובה להתחיל את תחילת התכנית ב- TC 01:00:00:00 על ה- FRAME.

3. הוראות עריכה:
1. כניסה לתכנית FADE IN  25 FRAMES - כולל SOUND.
2. הפסקת פרסומות:
-ירידה לפרסומות ב- FADE TO BLACK באורך 25 FRAMES - כולל SOUND
- בתכניות עם הפניה לפרסומות , תהיה הפסקה של 5 שניות BLACK בין חלק לחלק. TC חייב להיות רצוף לאורך הקלטת.
- בניגוד לאמור לעיל , פרסומות חייבות להתחיל ולהסתיים ב - CUT מלבד שיקולים תוכניים ו/או אמונתיים.יש לערוך בחדרי עריכה מצויידים במכשיר BETACAM SP מסוג BVW או דיגיטל בלבד (לא BETA תעשייתי), על קלטות בפורמט BETACAM SP או דיגיטל בלבד.

רשת:

סטנדרד השידור: PAL-625 
פורמט ההקלטה: ANALOG BETACAM-SP 
סוג הקלטות: יש להשתמש בקלטות באיכות שידור, חדשות ובלתי ממוחזרות מתוצרת של יצרנים ידועים ומוכרים. 
שמירת הקלטות: יש לשמור את הקלטות באריזתן הקשיחה המקורית בכל עת. אין לחשוף לתנאי מזג אוויר קיצוניים, חום ורטיבות. אסור להשאיר במכונית סגורה! בזמן משלוח יש לארוז את הקלטות באריזה נוספת. 
גודל הקלטת: פרסומות יוגשו על גבי קלטות מהסוג הקטן (עד 30 ד`). תכניות אפשר להגיש על קלטות קטנות או גדולות - לפי אורך התכנית.
מספר הפריטים: ניתן לצרף עד 6 גרסאות פרסומת של אותו יצרן על קלטת אחת. תכנית אחת בלבד על כל קלטת - לא משנה מה האורך. 

אותות בדיקה: בתחילת הקלטת COLOR BARS 75% למשך 60 שניות.
0db TONE 1000Hz ביחד עם ה- BARS על ערוצים 1,2.
TIME CODE: הפריים הראשון של האייטם הראשון לשידור על הסרט מתחיל ב- 01:00:00:00
ה- TIME CODE לכל אורך הקלטת חייב להיות רציף לחלוטין, גם אם יש כמה קטעים על אותה קלטת. אי רציפות תגרום לתקלה בשידור. חייבים להיות ערוצי LTC ו- VITC זהים על הסרט. 

רמות אודיו: רמה רגילה פיקים עד VU  +3db  (0db=+4dbu). רמות מעל הרשומות כאן מונחתות ע`י קומפרסורים ועלולות לגרום לעיוותים ולירידה באיכות הסאונד. רמה נמוכה מזו תישמע חלשה ביחס לפריטים אחרים. 

ערוצי אודיו: השידור בערוץ 2 הוא בסטריאו. ניתן להגיש חומר גם במונו בתיאום מראש.
שני ערוצים זהים חייבים להיות על הסרט במקרה של MONO וערוצי L ו- R במקרה של סטריאו. יש להזהר ממצב של UNTIFASE. במקרה שיהיה רק ערוץ אחד, תרד עצמת הקול בשידור ב- 50%.
יש לשמור על ערוצי סטריאו בנפרד בכל שלבי העריכה והתרגום, כפי שהם מופיעים במקור.
 רמות וידאו: רמת ה- LUMINANCE לא תעלה על 100% (P-P V1) בשום מקרה.
רמת ה- CHROMINANCE לא תעלה על 75% במדידה על SCOP-VECTOR. 

מדבקות: מדבקות עם אינפורמציה זהה על הקלטת ועל האריזה. אין להדביק מדבקות על גב הקלטת (החלק הצר והארוך), מקום זה מיועד למדבקות לצורך השידור הממוחשב.
המדבקות צריכות לכלול שם התכנית, שם ספק הקלטת, הקטעים המוקלטים, מקום ההתחלה של כל אחד מהם, האורך וציון מונו או סטריאו.

הערות חשובות:
* החומר לשידור חייב להיות מוקלט על מכשירי הקלטה מכויילים לפי TEST TAPE סטנדרטי. אין אפשרות לתקן פרמטרים של וידאו ואודיו בזמן שידור.
 * הנחיות אלה מקובלות בתחום שידורי הטלויזיה בכל העולם, ונועדו כדי שנוכל למצות את האיכות המקסימלית מהמוצרים שמובאים אלינו לשידור. כל חריגה מהתקנים והסטנדרטים המפורטים כאן גורמת לירידה באיכות ולתקלות בשידור.
 לקבלת אינפורמציה נוספת ניתן לפנות למשה מושקוביץ, המנהל הטכני: 09-9595056, 09-9595050, 050-641313


  הכותב הנו עורך התוכן  של אינדקס בידור ובמה,  פורטל הבידור המוביל בישראל הכולל את כל הגורמים הרלוונטיים בתחום הבידור והבמה בארץ.    http://bidur.index.co.il/

  מקור המאמר: http://www.articles.co.il מאמרים לשימוש חופשי.