| | | | | | | |

התעריפון המלא להעסקת אמנים מאת עדן גוריון

 

נכתב על ידי עדן גוריון   [ 02/05/2006 ]
[ תעריפון המינימום להעסקת אמנים מבצעים ב"רשות השידור"

טלוויזיה
יום צילום וידאו ו/או יום צילום פילם:
תפקיד ראשי ? 1430 ?. תפקיד אחר ? 1073 ?.

תשלום שעות נוספות כאשר יום האולפן מתארך מעל 10 שעות צילום:
שעתיים ראשונות עבור כל שעה:
תפקיד ראשי ? 162 ?. תפקיד אחר ? 125 ?.

יום חזרה שלא ביום צילום:
תפקיד ראשי ? 412 ?. תפקיד אחר ? 322 ?.

שחקנים:
יום הקלטה לאחר צילומים (פוסט סינכ) = 50% מתעריף ליום צילום.
יום הקלטה פלייבק או וידאו = 50% מתעריף ליום צילום.

מרואיין חבר א.מ.י ? 601 ?.

זמרים:
עד 4 שירים לתכנית ? 1073 ?. 5 שירים ומעלה לתכנית ? 1430 ?.

זמרים עבור הקלטת פלייבק:
עד 4 שירים ? 587 ? 5 שירים ומעלה לתכנית ? 1430 ?.

ליווי קולי ? זמר מלווה קולי עבור ליווי לסולן
עד 4 שירים ? 537 ?. 5 שירים ומעלה ? 715 ?.

קריאה אמנותית לסרט:
עד 10 דקות ? 388 ?.
עד 20 דקות ? 428 ?.
עד 30 דקות ? 608 ?.
עד 50 דקות ? 846 ?.
מעל 50 דקות ? 975 ?.

הנחיה בתכנית בידורית כולל הכנות וחזרות
א. מישדר עד 30 דקות ? תעריף לכל תכנית
תכנית אחת ביום אולפן ? 953 ?.
2 תכניות ביום אולפן ? 864 ?.
3 תכניות ביום אולפן ? 715 ?.
ב. מישדר מעל 30 דקות תכנית אחת ביום אולפן ? 1520 ?.

השתתפות בשעשועון טלוויזיה ? לכל תכנית
תכנית אחת ביום אולפן ? 289 ?
2 תכניות ביום אולפן ? 185 ?
3 תכניות ביום אולפן ? 154 ?.


רדיו
שחקנים ליום הקלטה (5 שעות)
תפקיד ראשי ? 952 ?, שעה נוספת ? 162 ?.
תפקיד אחר ? 724 ?, שעה נוספת ? 117 ?.

חזרה (לא ביום הקלטה)
תפקיד ראשי ? 263 ?.
תפקיד אחר ? 217 ?.

זמרים ליום אולפן עד 5 שעות.
עד 4 שירים:
שידור חי ? 725 ?, מופע פומבי ? 725 ?, פלייבק/הקלטות ? 587 ?
5 שירים ומעלה:
שידור חי ? 953 ?, מופע פומבי ? 989 ?, פלייבק/הקלטות ? 805 ?.


תעריפון המינימום להעסקת אמנים מבצעים בטלוויזיה החינוכית

יום צילום ? אולפן/ פילם/ וידאו (כולל חזרה אחת)
תפקיד ראשי ? 1034 ?.
תפקיד נכבד ? 935 ?.
תפקיד אפיזודי, עד שתי רפליקות ? 365 ?.

זמר סולן עד 4 שירים לתכנית ? 936 ?.
זמר סולן עד 5 שירים ומעלה לתכנית ? 1034 ?.

זמר מלווה עבור ליווי קולי לסולן
עד 4 שירים לתכנית ? 467 ?.
5 שירים ומעלה לתכנית ? 516 ?.

רקדן עד 4 מחולות תפקיד נכבד ? 936 ?.
רקדן 5 מחולות ומעלה, תפריד ראשי ? 1034 ?.

שעה נוספת ביום צילום:
תפקיד ראשי ? 130 ?.
תפקיד נכבד ? 118 ?.
תפקיד אפיזודי ? 47 ?.

כל שעת חזרה מעבר ל-3 שעות:
תפקיד ראשי ? 86 ?.
תפקיד נכבד ? 78 ?.
תפקיד אפיזודי ? 92 ?.

קריינות לסרט:
קריין לסרט עד 10 דקות ? 99 ?.
קריין לסרט מעל 10 דקות עד 20 דקות ? 138 ?.
קריין לסרט מעל 20 דקות ? 178 ?.

קריאה אמנותית לסרט:
קריין אמנותי לסרט עד 10 דקות ? 297 ?.
מעל 10 דקות עד 20 דקות ? 321 ?.
מעל 20 דקות עד 30 דקות ? 465 ?.
מעל 30 דקות עד 50 דקות ? 648 ?.
מעל 50 דקות ? 751 ?.

הנחייה בתכנית בידור כולל חזרות למנחה שהוא שחקן:
מנחה/שחקן במופע פומבי ? 1437 ?.
מנחה עד 30 דקות ? 715 ?.
מנחה עד 30 דקות, 2 תכניות ביום אולפן ? 648 ?.
מנחה עד 30 דקות, 3 תכניות ביום אולפן ? 555 ?.
מנחה מעל 30 דקות, תכנית אחת ביום אולפן ? 1153 ?.


דיבוב:
שחקן סרט קצר:
עד 5 דקות ? 203 ?.
מעל 5 דקות עד 10 דקות ? 241 ?.
מעל 10 דקות עד 15 דקות ? 270 ?.
מעל 15 דקות עד 20 דקות ? 305 ?.
מעל 20 דקות עד 25 דקות ? 360 ?.
מעל 25 דקות עד 30 דקות ? 389 ?.תעריפון מינימום להעסקת אמנים מבצעים בכל גופי הטלוויזיה המסחרית, למעט ערוץ 2.

משך יום העבודה:
8.5 שעות עבודה + 1/2 שעה ארוחת בוקר + 1 שעה הפסקה וא.צהריים. (סה"כ 10 שעות)

יום צילום:
תפקיד ראשי ? 2135 ?
כל תפקיד אחר ? 1654 ?.

חישוב שעות העבודה:
יום צילום ברדיוס של 20 ק"מ מת"א ? מההגעה לאתר הצילומים ועד עזיבתו.
יום צילום ברדיוס של מעבר ל20 ק"מ מת"א ? מיציאת האמן מביתו ועד חזרתו אליו.

שעה נוספת (שעה 11 ו-12)
125% של שעת יום צילום
חישוב שעה נוספת:
שכר יום הצילום הנקוב בחוזה האישי של השחקן חלקי 8.5 כפול 1.5.

חזרה (עד 4 שעות)
30% משכר יום הצילום הנקוב בחוזה האישי של השחקן.

פלייבק ופוסט סינק (עד 4 שעות)
50% משכר יום הצילום הנקוב בחוזה האישי של השחקן.

הגעה לאתר הצילומים לילה לפני:
50% משכר יום הצילום הנקוב בחוזה האישי של השחקן.

זמרים:
עד 4 שירים ? 1654 ?.
5 שירים ומעלה ? 2193 ?.

תכנית ראיונות או שעשועון:
ללא הופעה אמנותית ? 766 ?.
כולל הופעה אמנותית ? בהתאם לתעריף הרלוונטי.

תנאי תשלום:
התשלום יבוצע לא יאוחר משוטף + 30 ימים לאחר הגשת החשבונית של כל אמן. כל פיגור מעבר לכך, יזכה את האמן בתשלום ריבית פיגורים על בסיס ריבית החשב הכללי.תעריפון המינימום להעסקת אמנים מבצעים בערוץ 2

משך יום העבודה:
9 שעות עבודה (הכוללות ארוחת בוקר) + 1 שעה הפסקה וארוחת צהריים (סה"כ 10 שעות)

יום צילום:
תפקיד ראשי ? 2193 ?.
כל תפקיד אחר ? 1611 ?.

חישוב שעות העבודה:
יום צילום ברדיוס של עד 20 ק"מ מת"א ? מההגעה לאתר הצילומים ועד עזיבתו.
יום צילום ברדיוס של מעבר ל-20 ק"מ מת"א ? מיציאת האמן מביתו ועד חזרתו אליו.

שעה נוספת (שעה 11 ו-12)
125% של שעת יום צילום.
חישוב שעה נוספת:
שכר יום הצילום הנקוב בחוזה האישי של השחקן חלקי 9, כפול 1.25.

שעה נוספת (שעה 13 ואילך)
150% של שעת יום צילום.
חישוב שעה נוספת:
שכר יום הצילום הנקוב בחוזה האישי של השחקן חלקי 9 כפול1.5.

חזרה (עד 4 שעות)
30% משכר יום הצילום הנקוב בחוזה האישי של השחקן.

פלייבק ופוסט סינק (עד 4 שעות)
50% משכר יום הצילום הנקוב בחוזה האישי של השחקן.

הגעה לאתר הצילומים לילה לפני:
50% משכר יום הצילום הנקוב בחוזה האישי של השחקן.

זמרים:
עד 4 שירים ? 1611 ?.
5 שירים ומעלה לתכנית ? 2135 ?.

תוכנית ראיונות או שעשועון:
ללא הופעה אמנותית ? 747 ?.
כולל הופעה אמנותית ? בהתאם לתעריף הרלוונטי.

תנאי תשלום:
התשלום יבוצע לא יאוחר משוטף + 14 ימים לאחר הגשת החשבונית של כל אמן. כל פיגור מעבר לכך, יזכה את האמן בתשלום ריבית פיגורים על בסיס ריבית החשב הכללי.תעריפון המינימום להעסקת אמנים מבצעים בתיאטרון המסחרי

הצגות ערב ? מינימום מובטח של 10 הצגות בחודש

שחקן בעל ותק מקצועי עד שנתיים:
10 הצגות ראשונות (כל הצגה) ? 368 ?.
מעל 10 הצגות בחודש (כל הצגה) 312 ?.

שחקן בעל ותק מקצועי עד 10 שנים
10 הצגות ראשונות (כל הצגה) ? 446 ?.
מעל 10 הצגות בחודש (כל הצגה) ? 1379 ?.

שחקן בעל ותק מקצועי מעל 10 שנים:
10 הצגות ראשונות (כל הצגה) ? 551 ?.
מעל 10 הצגות בחודש (כל הצגה) 468 ?.

תפקיד ראשי בהצגה:
עבור כל הצגה ? 767 ?.
הצגות שלמות מצולמות ע"פ דרישת גוף כלשהוא:
יום עבודה לתפקיד ראשי ? 375 $.
יום עבודה לתפקיד אחר ? 310 $.


הצגות ילדים

הצגות ילדים כולל פריקה וטעינה
שחקן בעל ותק מקצועי עד שנתיים:
10 הצגות ראשונות (כל הצגה) ? 396 ?.
מעל 10 הצגות (כל הצגה) ? 348 ?.

שחקן בעל ותק מקצועי מעל שנתיים:
10 הצגות ראשונות (לכל הצגה) ? 497 ?.
מעל 10 הצגות (כל הצגה) 424 ?.

הצגות ילדים לא כולל פריקה וטעינה
שחקן בעל ותק מקצועי עד שנתיים:
10 הצגות ראשונות (כל הצגה) 446 ?.
מעל 10 הצגות (לכל הצגה) 379 ?.

מופע חד פעמי בתיאטרון (או כאשר אין 10 הצגות):
עד 10 שנות ותק (לכל הצגה) ? 767 ?.
מעל 10 שנות ותק (לכל הצגה) 950 ?.


חשוב לזכור כי תעריפון זה מעודכן לשנת 2004 ולכן יכולים לחול שינויים.

אודות הכותב:
הכותב הנו עורך התוכן של אינדקס בידור ובמה, פורטל הבידור המוביל בישראל הכולל את כל הגורמים הרלוונטיים בתחום הבידור והבמה בארץ. http://bidur.index.co.il/

מקור המאמר: www.Articles.co.il - מאמרים לשימוש חופשי